måndag 22 februari 2021

Ur vidundrets mun


Etymologen kastar ånyo ord över er. En kaskad av bestar, kriminella och undervattensmaskiner. 

Veckans tecken eller symboler:

alef - första bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Kitezj - den osynliga staden Kitezj vid sjön Svetlojar. Enligt legenden överlevde staden tatarernas invasion genom att bli osynlig, och än idag sägs vissa kunna höra stadens klockor ringa och se dess spegelbild i sjön. Maria Stepanova använder legenden som en liknelse över platsen från vilken hennes släkt härstammar i boken "Minnen av minnet".

gargoyler - skulpterade vattenkastare på fasader, formade som groteska figurer eller sagodjur. Från franskans gargouiller 'gurgla'.

'dansens apoteos' - var Richard Wagners beskrivning av Beethovens 7:e symfoni. Fritt tolkat: 'dansens förhärligande'.

Veckans namnkoll:

Gardner koppar - Moskvakeramik, benämning på den keramik som framställdes vid Francis Gardners fabrik utanför Moskva.

Kejsarinnan Sisi - hette egentligen Elisabeth av Bayern (1837–1898), men kallades Sisi. Hon mördades år 1898 i Genève, av den italienske anarkisten Luigi Lucheni (1873–1910). Mordvapnet var en slipad nålfil.

Jakov Sverdlov (1885-1919) - rysk politiker och revolutionär. Sverdlov var en av de främsta organisatörerna av oktoberrevolutionen 1917 och ses som en av de huvudansvariga för avrättningen av tsar Nikolaj II under ryska inbördeskriget 1918.

Josephinum - numera ett medicinhistoriskt museum i Wien. Det grundades som en akademi för militärmedicin av Josef II, 1784, men fick senare ett annat innehåll.

Sippora - omnämns i Andra Mosebok som hustru till Mose och dotter till Jetro, prästen i Midjan.

Wawelborgen - En särskild sevärdhet i Kraków, det tidigare residenset för de polska kungarna i Kraków. Anläggningen ligger på en höjd med storartad utsikt över Weichselfloden och omgivande landskap. Det är oklart var ordet wawel kommer ifrån, men det har troligen med ravinen att göra som skiljer kullarna åt.

Dulcinea - betyder käresta, eller också föraktfullt 'älskarinna'. Namnet kommer från Don Quijotes älskade. Spanskans 'dulce' betyder ljuv eller söt.

John Ruskin (1819-1900) - brittisk konstkritiker. I boken "I andras skönhet" omnämner Adam Zagajewski hans berömda citat: "Du lär dig aldrig älska konsten på riktigt förrän du älskar ännu mera det som den återspeglar."

Lucca - stad och kommun i Toscana, Italien. En plats med stort kulturhistoriskt värde. Den etablerades redan på 200-talet f.Kr. av etruskerna, då med namnet Luk 'kärr'.

Kamaldulenserorden - munkorden grundad av Helige Romuald, en italiensk abbot, född cirka 951 i Ravenna, död 1027 i Val di Castro. 

Crepuscolari - 'skymningspoeterna' var en grupp italienska postdekadenta poeter vars arbete präglades av musikaliskt och stämningsförmedlande språk, i en sinnesstämning av förtvivlan. De verkade under 1900-talets inledning.

Köchelkatalogen - förtecknar Mozarts kompositioner enligt ett kronologiskt-tematiskt system. Denna ställdes upp av Ludwig von Köchel (1800-1877).

Josef Frank (1885-1967) - var en österrikisk-svensk arkitekt och formgivare. Han var en av funktionalismens pionjärer. I Majgull Axelssons roman "Ditt liv och mitt" omnämns hans tapetdesign.

Veckans ovanliga eller dialektala ord:

syrtut - rock med lång skört i äldre tid. [av franskans surtout, med samma betydelse; sur 'över' och tout 'allt']

turnyr - arrangemang som fick kjolen att pösa ut bakåt, en modedetalj under 1880-talet. [av franskans tournure 'kroppshållning']

chinjong - lös hårknut i nacken. [av franskans chignon med samma betydelse, diminutiv av chaîne 'kedja']

trop - retorisk figur som återger eller uttrycker en betydelsemässig vändning av ett ords eller ett språkligt uttrycks egentliga innebörd eller användning. [via latin av grekiska trop´os 'vändning']

pinakotek - tavelgalleri. [av grekiska pinakothe´ke 'bildsamling', till pin´ax 'tavla; planka' och the´ke 'förvaringsplats']

potlatch - benämning på en ceremoniell offerfest bland nordvästkustindianerna i Nordamerika. Ordet kommer från nootka-språkets patshatl som betyder "givande".

arriärgarde - (ålderdomligt militärt begrepp) eftertrupp. [från franskans arrière 'tillbaka']

epidermis - namnet på överhuden hos djur och människor. [av grekiska epi 'på; över' och derma 'hud']

ataraxi - (i antik grekisk filosofi) 'själens ro'. 

karyatid - pelare i form av en kvinnogestalt som bär upp en del av byggnaden. [av grekiskans karyat´ides, med samma betydelse, till karyat´is 'kvinna från Karyai' ; Peloponnesos]


anatema - förkastelsedom. [av grekiskans anath´ema 'något som är vigt åt undergång']

clochard - luffare (från franskan)

batyskaf - är en tidig undervattensmaskin, uppfunnen år 1938 av schweizaren Auguste Piccard (1884-1962). Batyskafen är byggd för att klara av det enorma trycket på stora djup. Batyskafen Trieste var den första farkost att nå botten av Marianergraven 1960. Farkostens mekanism påminner om en luftballongs, den saknar framdrivningsmaskineri och klarar av att dyka till betydligt större djup än ubåtar. [av grekiskans bathys 'djup' och skafe 'båt']

diatrib - stridsskrift; smädesskrift. [av grekiska diatribe´ 'sysselsättning; tvist', ordagrant 'söndergnuggning']

amper - skarp; barsk. [fornsvenska amper, av omdiskuterat urpsung]

Veckans yrkesbegrepp:

veduta - målning av en stad eller ett landskap som är en topografisk återgivning av motivet. Vedutamåleriet blomstrade särskilt i Italien på 1700-talet. [från italienskans veduta 'utsikt; vy']

Barthes punctum - Hos vissa fotografier finns det något som sticker ut, detta lilla element skjuter ut ur bilden och rycker tag i betraktarens medvetande och släpper aldrig taget om henne. Det här elementet kallar Roland Barthes "punctum". Ordet kommer från latin och betyder sår eller stick som åstadkommits med ett spetsigt instrument. Roland Barthes (1915-1980) var en fransk författare, litteraturforskare och semiotiker.

skioptikon - äldre typ av apparat för visning av ljusbilder. Bildat till grekiska skia´ 'skugga' och optikos´ 'som har att göra med ljuset', ursprungligen varumärket scioptikon (engelska).
skrivmaskinen Erika - Seidel & Naumann var en symaskin- och skrivmaskinstillverkare i Dresden. Företaget grundades 1868 av Bruno Naumann i Dresden. Han drev företaget tillsammans med affärsmannen Emi Seidel. 1884 tillverkade företaget sina första symaskiner, till en början på licens från Singer. 1887 följde cykelproduktion. 1899 ställde man om produktionen till skrivmaskiner. 

Efter Naumanns död 1903 fortsatte företaget under namnet Seidel & Naumann med skrivmaskinen "Erika" som en av sina mest framgångsrika produkter.

wiltonmattor - är maskinvävda mattor, oftast i klassiskt orientaliskt inspirerande mönster. Wilton är den ursprungliga facktermen för de maskinvävda mattorna som först producerades i den engelska staden Wilton.

Veckans latin:

memento mori - 'kom ihåg att du är dödlig'. Det är en genre inom konst som varierar stort men har ett gemensamt syfte, nämligen att påminna folk om deras egen dödlighet. 

finis mundi - 'världens undergång'. 

bissera - ta om musikstycke; upprepa. [av franska bisser, med samma betydelse, bildning till latin bis´ 'två gånger']

otium - skön ledighet efter avslutat livsverk. [av latin o´tium 'vila; ledighet; lugnt liv']

Veckans slanguttryck:

smotrjasjtjij - ryskt uttryck, "den som ser till att den kriminella ordningen upprätthålls i ett visst område".

bête noire - franskt uttryck "svart best", används om något man starkt ogillar eller helst undviker.

Veckans nordiska ord:

landamären - riksgränser, trakter. [fornsvenska landamäre 'gräns mellan rike eller landskap']

däld - liten dal. [svensk dialektal däld, motsv. äldre danska dæld, norsk dialektal dæld]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ur vidundrets mun

Etymologen kastar ånyo ord över er. En kaskad av bestar, kriminella och undervattensmaskiner.  Veckans tecken eller symboler: alef - första...