måndag 22 februari 2021

Ur vidundrets mun


Etymologen kastar ånyo ord över er. En kaskad av bestar, kriminella och undervattensmaskiner. 

Veckans tecken eller symboler:

alef - första bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Kitezj - den osynliga staden Kitezj vid sjön Svetlojar. Enligt legenden överlevde staden tatarernas invasion genom att bli osynlig, och än idag sägs vissa kunna höra stadens klockor ringa och se dess spegelbild i sjön. Maria Stepanova använder legenden som en liknelse över platsen från vilken hennes släkt härstammar i boken "Minnen av minnet".

gargoyler - skulpterade vattenkastare på fasader, formade som groteska figurer eller sagodjur. Från franskans gargouiller 'gurgla'.

'dansens apoteos' - var Richard Wagners beskrivning av Beethovens 7:e symfoni. Fritt tolkat: 'dansens förhärligande'.

Veckans namnkoll:

Gardner koppar - Moskvakeramik, benämning på den keramik som framställdes vid Francis Gardners fabrik utanför Moskva.

Kejsarinnan Sisi - hette egentligen Elisabeth av Bayern (1837–1898), men kallades Sisi. Hon mördades år 1898 i Genève, av den italienske anarkisten Luigi Lucheni (1873–1910). Mordvapnet var en slipad nålfil.

Jakov Sverdlov (1885-1919) - rysk politiker och revolutionär. Sverdlov var en av de främsta organisatörerna av oktoberrevolutionen 1917 och ses som en av de huvudansvariga för avrättningen av tsar Nikolaj II under ryska inbördeskriget 1918.

Josephinum - numera ett medicinhistoriskt museum i Wien. Det grundades som en akademi för militärmedicin av Josef II, 1784, men fick senare ett annat innehåll.

Sippora - omnämns i Andra Mosebok som hustru till Mose och dotter till Jetro, prästen i Midjan.

Wawelborgen - En särskild sevärdhet i Kraków, det tidigare residenset för de polska kungarna i Kraków. Anläggningen ligger på en höjd med storartad utsikt över Weichselfloden och omgivande landskap. Det är oklart var ordet wawel kommer ifrån, men det har troligen med ravinen att göra som skiljer kullarna åt.

Dulcinea - betyder käresta, eller också föraktfullt 'älskarinna'. Namnet kommer från Don Quijotes älskade. Spanskans 'dulce' betyder ljuv eller söt.

John Ruskin (1819-1900) - brittisk konstkritiker. I boken "I andras skönhet" omnämner Adam Zagajewski hans berömda citat: "Du lär dig aldrig älska konsten på riktigt förrän du älskar ännu mera det som den återspeglar."

Lucca - stad och kommun i Toscana, Italien. En plats med stort kulturhistoriskt värde. Den etablerades redan på 200-talet f.Kr. av etruskerna, då med namnet Luk 'kärr'.

Kamaldulenserorden - munkorden grundad av Helige Romuald, en italiensk abbot, född cirka 951 i Ravenna, död 1027 i Val di Castro. 

Crepuscolari - 'skymningspoeterna' var en grupp italienska postdekadenta poeter vars arbete präglades av musikaliskt och stämningsförmedlande språk, i en sinnesstämning av förtvivlan. De verkade under 1900-talets inledning.

Köchelkatalogen - förtecknar Mozarts kompositioner enligt ett kronologiskt-tematiskt system. Denna ställdes upp av Ludwig von Köchel (1800-1877).

Josef Frank (1885-1967) - var en österrikisk-svensk arkitekt och formgivare. Han var en av funktionalismens pionjärer. I Majgull Axelssons roman "Ditt liv och mitt" omnämns hans tapetdesign.

Veckans ovanliga eller dialektala ord:

syrtut - rock med lång skört i äldre tid. [av franskans surtout, med samma betydelse; sur 'över' och tout 'allt']

turnyr - arrangemang som fick kjolen att pösa ut bakåt, en modedetalj under 1880-talet. [av franskans tournure 'kroppshållning']

chinjong - lös hårknut i nacken. [av franskans chignon med samma betydelse, diminutiv av chaîne 'kedja']

trop - retorisk figur som återger eller uttrycker en betydelsemässig vändning av ett ords eller ett språkligt uttrycks egentliga innebörd eller användning. [via latin av grekiska trop´os 'vändning']

pinakotek - tavelgalleri. [av grekiska pinakothe´ke 'bildsamling', till pin´ax 'tavla; planka' och the´ke 'förvaringsplats']

potlatch - benämning på en ceremoniell offerfest bland nordvästkustindianerna i Nordamerika. Ordet kommer från nootka-språkets patshatl som betyder "givande".

arriärgarde - (ålderdomligt militärt begrepp) eftertrupp. [från franskans arrière 'tillbaka']

epidermis - namnet på överhuden hos djur och människor. [av grekiska epi 'på; över' och derma 'hud']

ataraxi - (i antik grekisk filosofi) 'själens ro'. 

karyatid - pelare i form av en kvinnogestalt som bär upp en del av byggnaden. [av grekiskans karyat´ides, med samma betydelse, till karyat´is 'kvinna från Karyai' ; Peloponnesos]


anatema - förkastelsedom. [av grekiskans anath´ema 'något som är vigt åt undergång']

clochard - luffare (från franskan)

batyskaf - är en tidig undervattensmaskin, uppfunnen år 1938 av schweizaren Auguste Piccard (1884-1962). Batyskafen är byggd för att klara av det enorma trycket på stora djup. Batyskafen Trieste var den första farkost att nå botten av Marianergraven 1960. Farkostens mekanism påminner om en luftballongs, den saknar framdrivningsmaskineri och klarar av att dyka till betydligt större djup än ubåtar. [av grekiskans bathys 'djup' och skafe 'båt']

diatrib - stridsskrift; smädesskrift. [av grekiska diatribe´ 'sysselsättning; tvist', ordagrant 'söndergnuggning']

amper - skarp; barsk. [fornsvenska amper, av omdiskuterat urpsung]

Veckans yrkesbegrepp:

veduta - målning av en stad eller ett landskap som är en topografisk återgivning av motivet. Vedutamåleriet blomstrade särskilt i Italien på 1700-talet. [från italienskans veduta 'utsikt; vy']

Barthes punctum - Hos vissa fotografier finns det något som sticker ut, detta lilla element skjuter ut ur bilden och rycker tag i betraktarens medvetande och släpper aldrig taget om henne. Det här elementet kallar Roland Barthes "punctum". Ordet kommer från latin och betyder sår eller stick som åstadkommits med ett spetsigt instrument. Roland Barthes (1915-1980) var en fransk författare, litteraturforskare och semiotiker.

skioptikon - äldre typ av apparat för visning av ljusbilder. Bildat till grekiska skia´ 'skugga' och optikos´ 'som har att göra med ljuset', ursprungligen varumärket scioptikon (engelska).
skrivmaskinen Erika - Seidel & Naumann var en symaskin- och skrivmaskinstillverkare i Dresden. Företaget grundades 1868 av Bruno Naumann i Dresden. Han drev företaget tillsammans med affärsmannen Emi Seidel. 1884 tillverkade företaget sina första symaskiner, till en början på licens från Singer. 1887 följde cykelproduktion. 1899 ställde man om produktionen till skrivmaskiner. 

Efter Naumanns död 1903 fortsatte företaget under namnet Seidel & Naumann med skrivmaskinen "Erika" som en av sina mest framgångsrika produkter.

wiltonmattor - är maskinvävda mattor, oftast i klassiskt orientaliskt inspirerande mönster. Wilton är den ursprungliga facktermen för de maskinvävda mattorna som först producerades i den engelska staden Wilton.

Veckans latin:

memento mori - 'kom ihåg att du är dödlig'. Det är en genre inom konst som varierar stort men har ett gemensamt syfte, nämligen att påminna folk om deras egen dödlighet. 

finis mundi - 'världens undergång'. 

bissera - ta om musikstycke; upprepa. [av franska bisser, med samma betydelse, bildning till latin bis´ 'två gånger']

otium - skön ledighet efter avslutat livsverk. [av latin o´tium 'vila; ledighet; lugnt liv']

Veckans slanguttryck:

smotrjasjtjij - ryskt uttryck, "den som ser till att den kriminella ordningen upprätthålls i ett visst område".

bête noire - franskt uttryck "svart best", används om något man starkt ogillar eller helst undviker.

Veckans nordiska ord:

landamären - riksgränser, trakter. [fornsvenska landamäre 'gräns mellan rike eller landskap']

däld - liten dal. [svensk dialektal däld, motsv. äldre danska dæld, norsk dialektal dæld]

måndag 15 februari 2021

I väntan på slasken


Den här veckan sörplar etymologen skånska, ndebele, sanskrit och lite Minecraft.

Veckans nordiska:

Drycken slush (se bilden) innehåller krossad is och det engelska namnet betyder 'smältande snö'. Ordet har använts sedan 1600-talet och med stor säkerhet har engelsmännen importerat det nordiska ordet 'slask'. Slask har bildats utifrån verbet, att slaska 'råka spilla; slabba; töa', och det har sannolikt ett ljudhärmande ursprung.


Veckans slanguttryck:

I boken "Brorsan är kung" blir Måns kompis med Mikkel som lär honom ett och annat skånskt uttryck.

lide bull - 'bull' betyder tråkigt, trist, dåligt och har kanske sitt ursprung i engelskans 'bullshit'
pulig - ett annat ord för fin eller gott.

Veckans tecken/symbol:

ghast - fientliga, manetliknande figurer i Minecraft. Inspirerat av adjektivet ghastly vars ursprungliga betydelse (1300-tal) var "inspiring fear or terror, hideous, shocking".

Endermen - är neutrala varelser i Minecraft med teleporteringsförmåga. De har fått sitt namn av att de kommer från "the underworld" känd som "the end".

spitfirehjul - har ingenting med det militära flygplanet att göra. Det är namnet på ett företag som tillverkar och säljer produkter till skateboard. Det bildades 1987 av Jim Thiebaud, ett före detta proffs.

Veckans namnkoll:

ollie - är ett trick inom skateboardåkning. Det går ut på att få brädan att hoppa upp från marken. Ollien genomförs genom att åkaren med bakre foten trycker ner bakdelen av brädan mot underlaget. Tricket uppfanns av Alan Gelfand, 1978, och hans smeknamn var "Ollie".


Nitzer Ebb - är en musikgrupp inom EBM (electronic body music). Gruppen startade i Essex England, 1982.

Yamunafloden - en biflod till Ganges. Namnets ursprung tros vara från sanskrit, 'yama' betyder tvilling.

Meghnafloden - även den har en flodarm till Ganges, och har stor helig betydelse i Bangladesh. Meghna betyder 'moln'.

lassi - är en yoghurtdryck. Namnet kommer från sanskrit 'lasika' som kan betyda serös eller salivliknande vätska. Ibland kan det vara bra att inte känna till ordets ursprung. 😉

Aga Khan - är titel på den andlige ledaren (imam) för Indiens ismailiter (en gren inom islam).

jollof-ris - är en smakrik och kryddig risrätt från Västafrika, med ursprung i Senegal. Den har fått sitt namn efter The Jolof Empire som härskade i regionen mellan 1350 och 1549.

Azontodans - är en dans- och musikgenre från Ghana med lite oklart ursprung. Själva stilen tros komma ur 'Apaa' som var ett sätt att uttrycka sin yrkesprofession genom dans, 'Apaa' betyder 'att arbeta'. Men ordet Azonto är från början ett negativt laddat ord för 'egensinnig flicka'.

Karen Millen - är en brittisk återförsäljare för damkläder som specialiserar sig på skräddarsydd design. Företaget grundades 1981.

pepitarutig - smårutigt textilmönster. Namnet har det fått från den spanska balettdansösen Pepita de Oliva (1830–1871).

Veckans latin:

mopaneträd (Colophospermum mopane) - är en trädsort som bara finns i södra Afrika. Colophospermum betyder 'oljigt frö' och mopane betyder just träd på det lokala tswana-språket.

ab ovo'från ägget', dvs. från första början.

matrona - fet och värdig äldre kvinna, av latin matro´na 'husfru'.

ligusterhäck - grenig buske med små vita blommor, ofta häckplanta, av latin ligus´trum med samma betydelse.

mönjefärgad - mönja är en typ av orangerött färgämne, från fornsvenska menia, av latin min´ium 'cinnober; mönja'.

Veckans ovanliga eller dialektala ord:

toyi toyi - sydafrikansk dans, importerad "upp till kamp dans" från Zimbabwe. Men i själva verket tros dansen ha sitt ursprung i en militär drill från Algeriet och att namnet kan härstamma från något arabiskt uttryck.

amacimbi - om ni inte är "äckelmagade" kan ni googla efter bilder. Det är en maträtt som består av maskarna som lever på ovan nämnda mopaneträd. Amacimbi är ett ord från ndebele-språket.

kraal - betyder inhägnad och är ett ord från afrikaans. Ordets ursprung är det portugisiska 'curral'.

skarn - (äldre ord) avskräde; usling; slinka. Ett allmänt germanskt ord med ursprungsbetydelse 'något utskilt'.

Veckans yrkesbegrepp:

revormsmönster - typ av hudutslag orsakat av svamp, från fornsvenska räformber; bildning till riva och orm i betydelsen 'mask'.

amygdala - räknas till det limbiska systemet och ligger direkt innanför hjärnbarkslagret på tinninglobens under/insida. Amygdala har en central roll i samband med att känslor av typen rädsla, skräck och vrede utlöses, samt för de justeringar av blodtryck, andning, hjärtverksamhet etc. som krävs för att försätta kroppen i larmberedskap. Från grekiskans amygdalē, 'mandel; tonsill'.

terylenkjol - Terylene är (varumärke för) en skrynkelhärdig polyesterfiber.

glencheckrutig - rutmönster i tyg, av engelska glencheck, med ursprung i glen 'dal' ( i de skotska högländerna) och check 'rutmönster'.

elastabyxor - gjorda av elasta(tyg), ett slags töjbart tyg av syntetfiber. Av tyskans elastisch; bildning till grekiska elastos´ 'tänjbar'.

söndag 14 februari 2021

Jag fann en bild på dig

BOKBACKEN
Dag 23

  Ibland upplever jag att debuterande poeter granskas hårdare än deras romanförfattande kollegor. I högre utsträckning jämförs de med tidigare debutanter medan romanmakaren slipper att dela parasoll. Detta gäller i hög grad för Zubair Ahmed vars debut "City of Rivers" utkom 2012. 

Rolands poesiutmaning - Bok 4 - vattentema
Vald bok: "Floders stad" av Zubair Ahmed
(Modernista, 2018. Översättning av Gabriel Itkes-Sznap ; illustrationer: Saelee Oh.)

  Zubair Ahmed, född 1988, i Dhaka, Bangladesh, är poet och flygingenjör. 2005 emigrerade hans familj till USA, efter att ha vunnit ett Green Card-lotteri.

  Den här boken handlar väldigt mycket om saknad och minnen. Likt det omfattande deltalandskapet som präglar landet förgrenar sig dikterna över tid och rum, till rytmen av det eviga monsunregnet.

  Läsaren får smaka på det vidriga 70-talet med flyktingströmmar, svält och korruption. Men det är främst tonåringen Zubairs vittnesmål och återblickar som bär boken framåt.
  Det tidigare historiska området Rayer Bazar som på senare år förvandlats till slum återkommer i flera av dikterna.

En hund i Bangladesh

...
Nu drunknar en hund i Rayer Bazars kloaker.
Borde jag rädda den?
Benen är brutna
som på stolen jag sover i.

**********

  Det är rätt grymma liknelser som växer fram i minnenas trädgård. En stunds rakning, en påminnelse om morfar och sen tar verkligheten över...

Ljudet av en flod
tar sig in i rummet.
Vattnet doftar av nedfallna kraftledningar
och morgonens frusna skelett.
Genom fönstret ser jag
himlen äta fåglar,
i axlarna bultar en död häst.

**********

  Min favoritdikt har något nästan bisarrt bitterljuvt över sig. Den handlar om en vän på ett fotografi och ett ödesmättat samtal de haft för länge sedan.

Aion

...
Det var en varm kväll
Du pratade om din mammas död,
dämpat, som om hon hörde dig
säga något fel.
Du sa att du trodde
du skulle förvandlas till en färjkarl,
som korsar Brahmaputra i gryningen,
med händer som rör sig upp och ner
i hopp om att bli vatten
men misslyckas.


...
Du trodde att en bris,
liten som ett barns kista,
skulle bevisa att din kropp var gjord av mal.
Och allt du trodde skulle hända
hände.

**********

  I andra halvan av samlingen tar det nya livet i USA mer plats. Även om det i de flesta fallen fortfarande handlar om reflektioner till eller ur det förgångna. Jag är inte lika förtjust i de texterna, språkligt sett. Men de ger ändå ytterligare trådar till familjesammanhanget.

Tid

...
Jag önskar att jag hade tid att visa mamma
soluppgången över Sierra Nevada.
Jag önskar att jag kände min bror.
Jag har inte tid,
jag har en illusion.
Dagarna faller
som stenar
över en månbelyst strand.

**********

Zubair Ahmed har jämförts med Ocean Vuong och Solmaz Sharif, och kommit till korta hos kritikerna. 

Jag föredrar att öppna mitt sinne för de sköra bilder han skapar ur flaskans befläckade inre, den som stilla flyter fram mot flodens mynning.

SLUTBETYG: Boken får 4,5 av 5

****

En annan familjehistoria ligger nu på mitt nattduksbord, "Ditt liv och mitt". Det får bli smakprovet denna söndag.


Fara, skrek någon i mitt huvud. Fara! Fara! Fara!
  Jag brydde mig inte om skosnörena längre, Kjell stod alldeles för nära, men det fanns en glipa mellan Mats och Åke. Jag tänkte inte, störtade bara mot den och genom den, men jag hann inte särskilt långt. Efter mindre än tjugo meter hade Hans-Erik hunnit i fatt mig. Han slog sina väldiga armar om mig, lyfte upp mig och bar mig tillbaka till den mönjefärgade bilen, trots att jag sparkade och försökte slåss, lade upp mig på motorhuven, satte ett knä mot mitt underliv och tryckte ner mina armar. Jag kunde inte andas och än värre blev det när Mats lade sin underarm över min mun, han hade läderjacka och reagerade inte alls när jag försökte bita honom.
  "Nå", sa Hans-Erik sedan i vanlig samtalston. "Vad tycker ni att vi ska göra med henne?

lördag 13 februari 2021

Från ägget

BOKBACKEN
Dag 22

  Jag ligger lite efter med bokredovisningar. Läsandet flyter på bra i februari men ibland saknas lusten att skriva inlägg. Michael Hjorth och Hans Rosenfeldt skrev manus till TV-serien "Den fördömde".  Det omarbetades till boken "Det fördolda" och så började bokserien om Sebastian Bergman. Efter att ha läst sjätte delen, "En högre rättvisa", kan jag konstatera att nykokt ägg smakar bättre än äggröra. Normalt föredrar jag böcker framför film men jag bedömer att paret Hjorth-Rosenfeldt främst är manusförfattare - inte romanförfattare.

Rolands läsutmaning - Kategori 8 - i boken förekommer polisarbete
Vald bok: "En högre rättvisa" av Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt
(Norstedts, 2018)

  Rubriken är hämtad från det latinska uttrycket ab ovo 'från ägget', dvs. från första början. Så kallar sig den grupp av människor som kämpar för fostrens liv och som har en central betydelse för bokens handling. Medlemmar ur gruppen blir utsatta för våldtäktsförsök.

  Det är den starka delen av boken, intrigen. Men utförandet håller inte riktigt måttet. Det finns speciellt ett kapitel i boken som jag är starkt negativ till. Efter våldtäktsöverfallen har det skapats en gratis biltjänst för oroliga kvinnor i Uppsala. Jag förstår att kapitlet grundar sig i hur man normalt introducerar karaktärer i en film. Men i en roman måste det underbyggas och fördjupas på ett helt annat sätt. Dessutom görs det knappt några vidare kopplingar till biltjänsten i senare kapitel av boken. Sådana missar drar alltid ner mitt betyg.

  Sen lider boken även av det jag kallar "kolla-vilka-flashiga-markörer-jag-känner-till" (typ: Hans Wegner-design, Flipperspelet "Bally's Kiss" och Karen Millen-design), samtidigt som gestalterna saknar djup och personlighet. Så kände jag också för den hyllade romanen "Ett halvt liv av kärlek" (Eileen Chang), även om markörerna då handlade om annat.

  Frågan är om inte det bästa i boken är dess cliffhanger (säger han som oftast ogillar sådana). Ni får helt enkelt ge er till tåls, tills juli månad när sjunde delen kommer. Jag står inte först i kön när den släpps.

SLUTBETYG: Boken får 2,5 av 5

måndag 8 februari 2021

I händelsernas mitt


  Det rann mycket lingvistiskt under den etymologiska bron i förra veckan. Den bästa källan var så klart Joyce Carol Oates. 

Veckans latin:

  För Oates är berättelsens förlopp av största vikt. Hon resonerar en hel del kring det i sina dagböcker. I det sammanhanget beskriver hon sin syn på "in medias res" (i händelsernas mitt), ett latinskt uttryck som står för att börja historien mitt i handlingen.

  Hennes novell "Where Are You Going, Where Have You Been?" brukar hänvisas till bland litteraturvetare för att vara berättad "in medias res". Den är flitigt förekommande i studieantologier. (Nog var väl mitt bildval lite fyndigt, eller?)

cornus sanguinea - Oates beskriver regelbundet sina närmaste omgivningar, inte minst efter att hon och maken Ray promenerat eller cyklat. Vid bostaden finns skogskornell (Cornus sanguinea), en växtart inom kornellväxter. Artnamnet sanguinea kommer av latinets sanguis (blod) och syftar på de röda grenarna eller på bladens vackra höstfärger.

immanent - Oates deltar emellanåt i olika filosofiska diskussioner. Hon använder där ibland det latinska begreppet 'immanent' (inre, inneboende).

rosa canina - I "Fåglarnas konferens" sprids blommor från stenros (ej att förväxlas med nyponros) och  blir till ledtrådar i sökandet efter en klanmedlem. Det latinska namnet för stenros är rosa canina. Artnamnet canina kommer från latinets canis (hund). Det är flera växtarter som har ordet för hund i sitt latinska namn, vilket har lett till flera tvetydiga tolkningar.

bordunton = en oförändrat låg ton som förekommer i exempelvis säckpipa och mungiga. Bordun är ett ord med brokig etymologisk historia. Vi får leta oss tillbaka till det medeltidslatinska ordet burdo, 'humla, orgelpipa', från burdonus, humla; tidigare än så går inte att säga. Men säkerligen är ordet av onomatopoetiskt (ljudhärmande) ursprung.

Litteris et Artibus - Medaljen Litteris et Artibus, förkortad GMleta (tidigare LetA), är en svensk kunglig medalj instiftad 1852/1853. Det latinska uttrycket betyder 'För vitterhet och konst'. Alice Nordin (1871-1948) tilldelades den 1926.

fecit - ett tillägg som inskrevs på äldre grafiska blad efter konstnärens namn. Uttrycket betyder 'har gjort det'.

Dionaea muscipula - Det latinska namnet för silverhårsväxten "Venus flugfälla". Dionaea är det latinska namnet på Afrodite. Muscipula kan betyda såväl musfälla som flugfälla.

Veckans namnkoll:

Donald Evans (1945-1977) - konstnär vars verk uppskattas av Joyce Carol Oates. Han är mest känd för att ha tillverkat frimärken från fiktiva länder.

Marianne Moore (1887-1972) - modernistisk poet som skrev med lingvistisk precision. Högt uppskattad av såväl Oates som mig. Hon förekommer nästan alltid i de stora poesiantologierna.

Fairfield Porter (1907-1975) - målare och konstkritiker. Även hans verk uppskattas av Oates.

Jill Krementz (f. 1940) - ingår i Joyce Carol Oates umgängeskrets. Hon är fotograf, författare och änka efter författaren Kurt Vonnegut. Hennes färgfoto av "March on the Pentagon" presenterades på omslaget till The New York Times Magazine.

David Lodge (f. 1935) - enligt Oates en mycket underskattad brittisk författare.

William Heyen (f. 1940) - en av Oates favoritpoeter. Han har passerat obemärkt för mig. Jag tackar henne för upplysningen.

Devil's Acre - är området i vilket De besynnerliga barnens högkvarter flyttat in i. Det var det värsta slumområdet i London under mitten av 1800-talet, nära Westminster Abbey i Westminster. Området namngavs av Charles Dickens, år 1850.

Yasurvulkanen - är en aktiv stratovulkan på ön Tanna, Vanuatu.

Abbadon - avgrundens ängel, omnämns i "Fåglarnas konferens". Abbadon är den hebreiska versionen av det grekiska namnet, som betyder "Förstöraren". 

fata morgana - ett begrepp som betyder luftspegling, hägring. Har fått sitt namn från fen Morgan i walesisk mytologi. 

Académie Colarossi - konstskola i Paris, vilken grundades 1870 av den italienske skulptören Filippo Colarossi (1841–1906). Här studerade Alice Nordin 1898.

Salon Champs de Mars - årlig utställning i Paris, från 1890. Hjördis Nordin (1877-1969) deltog i utställningen 1905.

Andante Patetico - är namnet på Alice Nordins skulptur från 1899, föreställande en lyssnande kvinna. Den är inspirerad av Hugo Alfvéns Sonat för violin och piano, opus 1. Via Spotify-länken kan ni lyssna till det vackra sorgesamma stycket.

Henrik Pontoppidan (1857-1943) - dansk författare som tilldelades nobelpriset i litteratur 1917.

Domenico Ghirlandaio (1448-1494) - var en italiensk målare under ungrenässansen. Han är mest känd för målningen "En gammal man med sitt barnbarn" (1488).

Sachsska barnsjukhuset - på Södermalm i Stockholm, inrättades efter en donation av affärsmannen Josef Sachs och hans syster Alice Thiel, till minnet av deras föräldrar. Donationen till Stockholms stad, 400 000 kronor, var avsedd för ett sjukhus för spädbarn. Parets första barn dog i späd ålder, en händelse som hade betydelse för donationen. Sjukhuset ritades av Ivar Tengbom (1878-1968) och för den konstnärliga utsmyckningen på sjukhuset svarade Hjördis Nordin.

Hans Wegner (1914-2007) - dansk formgivare med epitetet "stolens mästare". Möbler med hans design förekommer i kriminalromanen "En högre rättvisa". 

(Y-stolen)

Flipperspelet "Bally's Kiss" förekommer i "En högre rättvisa". Flippermaskiner med musikgruppen Kiss som tema tillverkades av Bally 1979.

Roget's Thesaurus - är inspirationskälla för en hel dikt i Jane Hirshfields samling "Ledger". Roget's Thesaurus är en allmänt använt engelskspråkig tesaurus, skapad 1805 av Peter Mark Roget (1779-1869), brittisk läkare, naturlig teolog och lexikograf. Den släpptes för allmänheten den 29 april 1852.

Veckans ovanliga eller dialektala ord:

kolofon - efter texten placerad slutskrift innehållande uppgift om boktryckare, tryckort, tryckår, stundom även bokens titel och författare m.m. [av grekiskans kolopho´n 'slut; spets; topp']

efemär - som är av kort varaktighet, kortlivad, övergående, tillfällig, flyktig. [av grekiskans ephe´meros med samma betydelse]

telekinesi - (påstådd) förflyttning av föremål enbart genom tankekraft, bildat av grekiska orden te´le 'avlägsen; fjärran' och ki´nesis 'rörelse'.

(chaps)

chaps - byxholkar ämnade för att skydda cowboyryttarens ben. Förkortning av ordet chaparejos, som i sin tur härstammar från mexikansk-spanska chappareras. Namngavs efter chaparral (tjock, taggig, låg buskmark) från vilken de var utformade för att skydda.

porcupine - är det nuvarande engelska namnet för piggsvin. Djuret har bytt namn åtskilliga gånger genom århundradena. Några exempel: portepyn, porkpen, porkenpick, porpoynt och Shakespeare's porpentine (ur Hamlet).

cante jondo - betyder "deep song" på spanska och är en stil inom flamenco.

kataklysm - stor och allmän översvämning, av grekiskans kataklysmos 'översvämning'.

kibble - engelskt uttryck för husdjursmat. Ursprung i verbet som betyder 'att stöta eller mala grovt'. Substantivet har använts sedan 1957.

Veckans tecken, symbol:

änglatrumpet - (Brugmansia suaveolens) är en art inom änglatrumpeter och potatisväxter. Namnet änglatrumpet kommer från dess stora, dramatiska, trumpetformade blommor. Växtens frön, blad och blommor är giftiga och innehåller atropin.

koan - är inom zenbuddhismen en fråga eller ett svar utan förnuftsmässig mening, en sorts gåta. Ordet koan sägs betyda 'offentlig skriftväxling', men ursprunget är ovisst.

panoptikon - 'ställe där man kan se allt'; bildat till grekiskans pan´ 'allt' och optikos´ 'som har att göra med synen'. I bokserien om De besynnerliga barnen travesterar Ransom Riggs begreppet och kallar portarna till tidsförflyttningarna för panlooptikon.

apocryphon - Apokryfon, plural apokryf, var en grekisk term för en genre av judiska och tidiga kristna skrifter som var avsedda att förmedla "hemliga läror" eller gnos som inte kunde undervisas offentligt. I "Fåglarnas konferens" är det namnet på den bok/profetia som leder till jakten och upplösningen i berättelsen. [bildat till grekiskans apok´ryphos 'undanlagd; hemlig' (jämför krypta, krypto)]

Veckans yrkesbegrepp:

systoliskt blodtryck - blodtryck (som mätes) vid hjärtats sammandragning. [av grekiska systole´ 'sammandragning']

kavalett - vridbart underlag för skulpturarbete. [av italienska cavaletto 'ställning; staffli; bock', egentligen 'liten häst', till cavallo 'häst']

kopi luwak - (malajiska: kopi luwak) sibetkaffe är en variant av kaffebönor. De produceras i Sydostasien, med hjälp av enzymer i matsmältningssystemet hos indisk palmmård.

Veckans slanguttryck:

I Joyce Carol Oates dagböcker omnämns trilogin om "Studs Lonigan". Böckerna skrevs av James T. Farrell (1904-1979) och första delen utgavs 1934. 

studs - är ett slanguttryck för attraktiv, ung man.

Veckans nordiska ord:

Ulvik - Förmodligen namnet på prästgården, på nordiskt språk Ulfvík, den första delen av namnet betyder varg. Norska poeten Olav Hauge har använt orten i sin poesi. Jane Hirshfield citerar honom i sin bok "Ledger".

söndag 7 februari 2021

Alice & Hjördis

BOKBACKEN
Dag 21

  Söndagens inlägg innehåller två snabba recensioner. En kortfattad bok om två konstnärers liv samt årets första usla bok. Avslutningsvis några aptitretande rader från min nuvarande bok.


Rolands läsutmaning - Kategori 7 - en bok om ett konstnärsliv
Vald bok: "Systrarnas koffert - Alice och Hjördis skissböcker", av Pia Schmidt de Graaf & Håkan Berg
(Bokome förlag, 2019)

  Det visade sig att den här biografin var väldigt kortfattad. Den innehöll stycken med citat ur systrarnas dagböcker och brev till varandra. Till det sammanfogades bilder ur deras skissböcker och foton tagna på platser där deras utsmyckningar förekommer. Det var i princip det hela.

  Jag har länge känt till Alice Nordins konstnärsbegåvning och hennes tid bland Skagenmålarna. Men jag kände inte till de fantastiska texter som sparats för att så småningom ges ut i en memoarbok. De skulle kompletteras med bilder ur hennes lika utsökta skissbok. Tyvärr blev den publiceringen aldrig av. Skisserna som finns med i "Systrarnas koffert" är helt otroliga.

  Jag hade sämre koll på hennes lika konstnärliga syster. Jag har inte bott så länge i Stockholm men borde ändå lagt ihop 1+1. Stockholms konserthus är ritat av Hjördis dåvarande make Ivar Tengbom. Marmorfrisen Barnorkestern i foajén är hennes verk. Jag tror det är dags för mig att göra ett besök i konserthuset.
  
  Jag fick reda på att Pär Wästberg tidigare har publicerat systrarnas dagböcker och brevväxling (1994). Det borde jag ha kollat upp innan jag tog mig an "Systrarnas koffert". Den publikationen låter mer lockande eftersom det var Alice texter och skisser som lyfte upplevelsen av "Systrarnas koffert".

SLUTBETYG: Boken får 3 av 5 

***********************************************************************************

Årets första underkända bok blev:


Jag är allergisk mot svepande etnocentriska formuleringar som inte fyller någon funktion alls. Där går min gräns. Redan på sidan fjorton hade jag passerat två sådana. Goodbye!

Helmet lukuhaaste - Kategori 44 - Det finns recept i boken
Vald bok: "Hjärtats skafferi" av Ruth Reichl
(Printz Publishing, 2018. Översättning: Ann Margret Forsström)

UNDERKÄND: Boken får 1 av 5*********************************************************************************

  Det går fort framåt i februari. Sjätte boken är påbörjad. För söndagens smakbit ger jag er:

  Hon bet sig nervöst i underläppen medan hon funderade på hur hon skulle klara av nästa besök av polisen, när de kom och berättade att Klara Wahlgren känt igen Rebecca och sagt att Ida också borde ha gjort det. Att de tydligen känt varandra rätt väl. Kanske skulle det räcka med att säga att hon bara inte kände igen henne på bilden, att hon tittat lite slarvigt.
  Ida märkte att hon smakade blod och förde upp ena fingret mot munnen. Hon hade bitit hål i underläppen. Hon tittade på den salivblandade blodfläcken på fingret. Tankarna rusade. För många, för mycket. Rebecca också. Det måste vara det. Det kunde inte vara något annat. Hon slickade frånvarande bort blodet från pekfingret. Han hade haft rätt. Den där psykologen.
  Hon behövde någon.

lördag 6 februari 2021

De besynnerliga barnen, del 5

BOKBACKEN
Dag 20

  Bokserien "Miss Peregrines besynnerliga barn" har lite av en särställning inom ungdomslitteraturen. Men det beror nog mer på författarens udda inspirationskällor än på böckernas kvalitet. Ni kanske känner till att Ransom Riggs har varit i kontakt med samlare av fotografier och fått låna några av deras mest egendomliga originalbilder till sin äventyrsserie.


Barnens och mina tio böcker - Bok 2 - en bok med en fågel på omslaget
Vald bok: "Fåglarnas konferens" av Ransom Riggs
(Rabén & Sjögren, 2020. Översättning: Jan Risheden)

****

  Jag har inte läst samtliga föregångare i serien men fick höra att det inte var avgörande för att ta till sig den nya delen. Det var väl det enda sanna påståendet som jag stött på om boken. Den här delen var klart sämre än de jag läst tidigare, i synnerhet om man jämför med inledningsromanen i serien. 

  Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva om den här boken. Jag tyckte det var mycket prat och (ganska) lite verkstad. Vid flera tillfällen återberättas händelser efter att de har hänt, utan att läsaren riktigt fått följa med i händelseutvecklingen. Märkligt sätt att bygga upp en bok för ungdomar. 

  Jag tyckte också det var väldigt oklart vilka syften ondskan hade i den här berättelsen. 

  Inte ens upplösningen gick att förstå fullt ut. Det mynnade ut i en mycket förvirrande cliffhanger. Kort sagt så gick boken lite grand på tomgång. Jag retade mig också på dålig meningsbyggnad vid flera tillfällen (översättningens fel?).
  Tanken var att jag och sonen även i denna kategori skulle läsa samma bok. Så kommer inte att bli fallet. Jag kommer att leta upp en lämpligare bok åt honom.

  Jag är väldigt snäll som delar ut slutbetyget: 2 av 5. Årets hittills sämsta läsupplevelse.

Ur vidundrets mun

Etymologen kastar ånyo ord över er. En kaskad av bestar, kriminella och undervattensmaskiner.  Veckans tecken eller symboler: alef - första...